Printvriendelijke versiePDFAAArss

Financiële steun

Elke vreemdeling die in België aankomt kan politiek asiel aanvragen.  Dit betekent echter niet dat iedereen ook als vluchteling zal erkend worden.  Dit laatste zal immers afhangen van het resultaat van de asielprocedure die de vluchteling moet doorlopen.

Er zijn twee vormen van hulpverlening:

  1. Materiële hulp: de vluchteling die België binnenkomt wordt in eerste instantie opgenomen in een federaal of lokaal opvanginitiatief waar materiële hulpverlening wordt verstrekt (logies, voeding, medische zorgen, opleiding, ontspanning) - zie hiervoor ook bij: asielzoekers: lokaal opvanginitiatief.
  2. Asielzoekers van wie het dossier ontvankelijk verklaard is, of die erkend zijn, kunnen financiële steun krijgen via het OCMW en krijgen ook de toelating om te werken.  Dit in tegenstelling tot de asielzoekers in de materiële opvang die geen financiële steun ontvangen en niet mogen werken.

De financiële steun is gelijk aan het bedrag van het leefloon.

Er zijn in ons land ook een aantal illegale vreemdelingen: zij hebben geen recht op materiële of financiële hulpverlening en mogen ook niet werken.  Ze kunnen wel aanspraak maken op dringende medische hulpverlening.

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be