Printvriendelijke versiePDFAAArss

Lokaal opvanginitiatief

Elke vreemdeling die in België aankomt en die politiek asiel aanvraagt komt in eerste instantie terecht in een federaal opvanginitiatief (grotere centra ingericht door de Staat), en na verloop van tijd, in een lokaal opvanginitiatief (kleinere centra ingericht door de lokale besturen).

Het OCMW Torhout beschikt over een lokaal opvanginitiatief met een capaciteit van 16 volwassenen in het opvangtehuis De Reynaert.

Het OCMW Torhout beschikt sedert 1 maart 2017 over een lokaal opvanginitiatief voor 9 niet begeleide minderjarigen (Tuinstraat).

Er wordt wel voorzien in:

  • Logies: de infrastructuur bestaat uit individuele kamers, een gemeenschappelijke leefruimte en keuken en een centraal sanitair blok
  • Wekelijks zakgeld waarmee iedere asielzoeker zijn/haar eigen voeding aankoopt
  • Medische zorgen
  • Juridische ondersteuning (voornamelijk de opvolging van de asielprocedure)
  • Opleiding (inburgeringscursussen, taalonderricht, vormingscursussen)
  • Ontspanning

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be