Printvriendelijke versiePDFAAArss

Sociale koerierdienst

De sociale koerierdienst is indertijd opgericht als afzonderlijk initiatief sociaal economie initiatief maar is ondertussen opgenomen onder de brede koepel van de ocmw Thuiszorgdiensten.

De sociale koerierdienst bestaat uit:

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be