Printvriendelijke versiePDFAAArss

Boodschappendienst

De boodschappendienst is een onderdeel van de sociale koerierdienst en zorgt voor hulp bij het winkelen.  Eénmalig of op regelmatige tijdstippen kan er iemand langskomen om samen met u boodschappen te doen (of, indien gewenst, deze boodschappen voor u te doen).

Doelgroep:

  • Alle 60-plussers van Torhout
  • Langdurig zieken of personen met een handicap 
  • Personen die minstens 3 maanden financiële ondersteuning ontvangen via het OCMW
  • Personen die net ontslagen zijn uit een ziekenhuis kunnen, ongeacht de leeftijd, tweemaal gebruik maken van de sociale koerierdienst

Voor meer inlichtingen:

Sociale Dienst OCMW
Lies Bruynooghe
's Gravenwinkelstraat 3
8820 Torhout

tel. 050 22 12 33
lies.bruynooghe@torhout.be

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be