Printvriendelijke versiePDFAAArss

Mobiliteitsservice

De mobiliteitsservice is een onderdeel van de sociale koerierdienst.  De mobiliteitsservice is een soort "sociale taxi" die je éénmalig of op regelmatige tijdstippen vervoert zowel binnen als buiten Torhout.
De prijs wordt bepaald op basis van het aantal afgelegde kilometers.

Doelgroep:

  • Alle 60-plussers van Torhout
  • Langdurig zieken of personen met een handicap 
  • Personen die minstens 3 maanden financiële dienstverlening ontvangen via het OCMW
  • Personen die net ontslagen zijn uit een ziekenhuis kunnen, ongeacht hun leeftijd, tweemaal gebruik maken van de sociale koerierdienst

Voor meer inlichtingen:

Sociale dienst OCMW
Lies Bruynooghe
's Gravenwinkelstraat 3
8820 Torhout

tel. 050 22 12 33
lies.bruynooghe@torhout.be

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be