Printvriendelijke versiePDFAAArss

Klusjesdienst

De klusjesdienst is een onderdeel van de sociale koerierdienst.  Allerhande klusjes die omwille van hun omvang of aard niet worden uitgevoerd door professionelen, worden door de klusjesdienst geklaard.
De prijs per uur wordt bepaald op basis van het inkomen.

Doelgroep:

  • Alle 60-plussers van Torhout
  • Langdurig zieken of personen met een handicap 
  • Personen die minstens 3 maanden financiële dienstverlening ontvangen via het OCMW
  • Personen die net ontslagen zijn uit een ziekenhuis kunnen, ongeacht hun leeftijd, tweemaal gebruik maken van de sociale koerierdienst

Voor meer inlichtingen:

Sociale dienst OCMW
Lies Bruynooghe
's Gravenwinkelstraat 3
8820 Torhout

tel. 050 22 12 33
lies.bruynooghe@torhout.be

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be