Printvriendelijke versiePDFAAArss

Werkwinkel

De Werkwinkel is de plaats waar je alle organisaties vindt die je helpen in je zoektocht naar werk.  Samen onder één dak.  Dat is makkelijk, want zo is er nog maar één adres voor al je vragen.  Bovendien werken de aanwezige organisaties nauw samen om je sneller aan een job te helpen.  Zo brengt de Werkwinkel werk dichterbij.

In de Werkwinkel van Torhout kunt u:

 • surfen naar werk
 • een opleiding aanvragen
 • PWA-hulp aanvragen of als werkzoekende bijverdienen via het PWA-systeem
 • RVA- of VDAB-attesten opvragen
 • deskundige begeleiding en coaching krijgen bij het zoeken naar werk
 • alle informatie ontvangen over het opleidingsaanbod, loopbaanonderbreking, tewerkstellingsmaatregelen, praktische problemen oplossen zoals vervoer, kinderopvang...

Volgende instanties staan in de Werkwinkel tot uw dienst:

Permanent aanwezig

 • VDAB (onthaal + trajectbegeleiding + vacaturelijn)
  voor alle werkzoekenden en werkgevers
 • OCMW Dienst Tewerkstelling
  voor alle leefloongerechtigden en personen in art. 60-tewerkstelling
 • PWA
  voor PWA-tewerkgestelden en gebruikers
  voor informatie rond RVA materie en dienstencheques

Enkel op zitdagen

 • GTB
  voor alle personen met een arbeidshandicap
 • Jobcentrum
  mensen met een arbeidshandicap en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt kunnen bij deze dienst terecht voor hulp bij een langdurige tewerkstelling
 • Outplacement
  outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever aan de werknemer worden verleend om hem in staat te stellen om binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

De werkwinkel heeft twee grote opdrachten:

 1. het aanbieden van basisdienstverlening aan werkzoekenden
 2. het uitbouwen van de lokale diensteneconomie in de gemeenten

U vindt de Werkwinkel in:

Rijselstraat 30
8820 Torhout
Tel. 050 23 06 50 - Fax 050 23 06 59
katia.depreitere@vdab.be

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be