Printvriendelijke versiePDFAAArss

Arbeidstrajectbegeleiding

De hulpverlening bestaat uit een aanbod inzake tewerkstelling dat doorgaans wordt voorafgegaan door een traject op maat, dat rekening houdt met de mogelijkheden, beperkingen en interesses van de betrokken persoon.

Er wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden die de kans biedt om voldoende dagen te presteren zodat men nadien aanspraak kan maken op een vervangingsinkomen via de sociale zekerheid.

Dit laatste mag echter geen doel op zich zijn aangezien sociale tewerkstelling veeleer een voorbereiding is op een latere inschakeling binnen de reguliere arbeidmarkt.

Het project biedt een meerwaarde via een individueel vormingsaanbod (traject op maat).

Voor meer inlichtingen:

Sociaal huis OCMW
Elisa Vanhooren
's Gravenwinkelstraat 3
8820 Torhout

met bureel in Werkwinkel, Rijselstraat 30
tel. 050 23 06 55
Elisa.Vanhooren@ocmwtorhout.be

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be