Printvriendelijke versiePDFAAArss

Opvangtehuis

Het opvangtehuis voor daklozen biedt tijdelijke opvang aan mensen die door financiële, persoonlijke of sociale omstandigheden geen onderdak hebben.

Het tehuis heeft een opvangcapaciteit voor 20 personen (waarvan 10 plaatsen gereserveerd zijn voor het lokaal opvanginitiatief)

Tijdens het verblijf in het opvangtehuis wordt voorzien in de nodige begeleiding die gericht is op een hernieuwde integratie in onze samenleving.

Voor meer inlichtingen:

Sociale dienst OCMW
Joke Denolf
's Gravenwinkelstraat 3
8820 Torhout

tel. 050 22 12 33
joke.denolf@ocmwtorhout.be

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be