Printvriendelijke versiePDFAAArss

Kortverblijf

We beschikken over drie erkende woongelegenheden kortverblijf.

De thuiszorg voor een zorgafhankelijke oudere kan soms even te zwaar worden. 
De zorgverlener thuis moet er zelf af en toe eens tussenuit kunnen.
Indien zorgverlenende familieleden zelf met vakantie willen gaan, of een bepaalde tijd (bvb. door ziekte, ongeval...) zelf niet in staat zijn voor de inwonende, of in de nabijheid wonende, oudere te zorgen, dan kan de oudere tijdelijk worden opgenomen in het woonzorgcentrum.
De algemene verzorging en deelname aan diverse activiteiten verloopt parallel met deze van het rusthuis.
Het zorgteam staat garant voor een kwalitatieve en deskundige verzorging.  Het contact met de eigen huisarts blijft bestaan.  Ook uw persoonlijke kinesitherapeut kan de behandelingen gewoon voortzetten.

Het verblijf is een in tijd beperkte opvangmogelijkheid.
Kortverblijf kan voor maximaal negentig dagen per jaar, waarvan maximaal twee opeenvolgende maanden.
De kostprijs is gelijk aan de dagprijs in het rusthuis.
Dus tijdig contact opnemen en reserveren is de boodschap, vooral tijdens de zomermaanden en vakantieperiodes is dit aangewezen.

CONTACT

Denkt u aan een aanvraag tot opname in kortverblijf, neem dan tijdig contact op met de directeur rusthuis Lieven Creteur of met de dagelijks verantwoordelijke Lies Simpelaere.

De kantoren van deze twee verantwoordelijken bevinden zich in het gebouw AZUUR van het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus, Aartrijkestraat 11A, 8820 Torhout.

Tel. 050 22 12 22 tijdens de kantooruren
lieven.creteur@ocmwtorhout.be
lies.simpelaere@ocmwtorhout.be

Woonzorgcentrum

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 22
fax 050 22 08 84
lieven.creteur@torhout.be