Printvriendelijke versiePDFAAArss

Budgetbeheer

Budgetbeheer richt zich tot personen of gezinnen die er niet in slagen om hun financiën op een evenwichtige manier te beheren.

Bij de start wordt een inventarisatie gemaakt van alle vaste kosten (maandelijkse en meermaandelijkse), achterstallige betalingen en schulden.

Na onderling overleg en onderhandelingen met de diverse schuldeisers, wordt een haalbaar budgetplan opgemaakt.  Daarin is, naast de betaling van de vaste kosten en de afbetalingen aan de schuldeisers, ook een afgesproken wekelijks leefgeld voorzien.

In feite wordt het beheer van de financiële huishouding tijdelijk overgenomen door een maatschappelijk assistent.  Dit betekent evenwel niet dat budgetbeheer mag gezien worden als een vorm van comfort waarbij alle beslommeringen nu aan iemand anders kunnen overgelaten worden.

Budgetbeheer is een leerproces waarbij de cliënt zich vooreerst moet houden aan de gemaakte afspraken en gaandeweg leert op een meer overwogen en doordachte manier om te gaan met zijn/haar financiële middelen, zodat na verloop van tijd het budget opnieuw in eigen beheer kan worden overgenomen.

Budgetbeheer is veel ingrijpender dan budgetbegeleiding die een meer vrijblijvende opvolging van de financiën inhoudt en binnen onze sociale dienst niet wordt toegepast.

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be