Printvriendelijke versiePDFAAArss

Voorschotten

Het OCMW kan terugvorderbare voorschotten toekennen op sociale uitkeringen en/of vervangingsinkomens.

Dit kan wanneer iemand recht heeft op een bepaald inkomen maar dit nog niet kan uitbetaald worden omdat het dossier nog niet (volledig) in orde is.

Indien iemand hierdoor in financiële moeilijkheden dreigt terecht te komen en dit ook blijkt uit het sociaal onderzoek, dan kan het OCMW voorschotten toekennen (bijvoorbeeld voorschotten op kinderbijslag, werkloosheidsvergoeding, ziektevergoeding, pensioen...).

Dergelijke voorschotten moeten altijd worden terugbetaald.

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be