Printvriendelijke versiePDFAAArss

Financiële dienstverlening

Wanneer het maandelijks inkomen ontoereikend is om een menswaardig bestaan te kunnen leiden, kan het OCMW voorzien in extra vormen van financiële dienstverlening.

Deze hulpverlening kan bestaan uit:

  • tussenkomst in de huur
  • tussenkomst in medische, farmaceutische of paramedische kosten
  • tussenkomst in hospitalisatiekosten
  • tussenkomst in verblijfskosten in een onthaaltehuis
  • tussenkomst in energiefacturen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bepaalt aan welke criteria er moet voldaan zijn om voor financiële dienstverlening in aanmerking te komen.  De beslissing wordt telkens voorafgegaan door een grondig sociaal onderzoek.

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be