Printvriendelijke versiePDFAAArss

Leefloon

Het leefloon is een minimum inkomen dat kan worden toegekend indien een persoon op geen enkel ander inkomen recht heeft, of slechts een beperkt inkomen heeft dat onder dat minimum valt.

Elke persoon heeft recht op maatschappelijke integratie.  Dit recht kan onder de voorwaarden bepaald in de wet bestaan uit een tewerkstelling en/of een leefloon, die al dan niet gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Om aanspraak te kunnen maken op het leefloon dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen op het vlak van:

  • nationaliteit
  • leeftijd
  • verblijfplaats
  • inkomsten
  • werkbereidheid
  • uitputting rechten op andere inkomsten

Bedragen leefloon op 1 juni 2017:

Samenwonende personen: 595,13 EUR per maand
Alleenstaande personen: 892,70 EUR per maand
Personen met gezinslast: 1.190,27 EUR per maand

Wie meer informatie wil omtrent het recht op maatschappelijke integratie en het leefloon kan terecht op de website  www.mi-is.be .

 De volledige wetgeving vind je hier .

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be