Printvriendelijke versiePDFAAArss

Opvoedingsondersteuning

De Katrol Torhout

Studie –en opvoedingsondersteuning aan huis

Waarom?

Het is niet altijd makkelijk om wat gevraagd wordt van de school aan je kind over te brengen, of om dit als ouders mee te helpen gedaan krijgen. Kinderen en ouders krijgen een extra duwtje om bepaalde dingen te leren kennen en zo nog beter hun weg te vinden in alles wat met huiswerk en school te maken heeft.

Hoe?

Studenten lager onderwijs, kleuteronderwijs, sociaal werk… komen 16 keer aan huis in kader van hun stage. De student  kan het huiswerk van de school helpen maken maar kan ook eigen dingen voorstellen, meehebben…. De student wordt in dit proces ondersteund en begeleid.

Opvoedingsondersteuning

Het Sociaal Huis wil een laagdrempelig en bereikbaar opvoedingsondersteunend aanbod realiseren voor iedereen.

Ouder en opvoeder word je niet zomaar, dit is een proces van vallen en opstaan. Soms heb je meerdere vragen: "Ben ik wel goed bezig?", "Wat moet ik hiermee ?",  “Is dit normaal?”...
Het is een normaal gegeven dat je als ouder/opvoedingsfiguur vragen hebt bij het hele opvoedingsgebeuren. Het zoeken naar informatie en advies is voor ouders vaak een zoeken naar bevestiging in het ouder zijn. Voor elke informatievraag betreffende opvoeding kan u terecht in het sociaal huis, bij Silke Vanthournout (silke.vanthournout@ocmwtorhout.be).