Printvriendelijke versiePDFAAArss

Zorgverzekering

Wie zwaar zorgbehoevend is, kan via de Vlaamse zorgverzekering een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor niet-medische verzorging.

Voorwaarden:

  • lid zijn van een erkende zorgkas en hiervoor de bijdrage hebben betaald
  • sinds 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel wonen
  • zorgbehoevend zijn: voor alledaagse bezigheden (bijvoorbeeld zich wassen, schoonmaken) dient u een beroep te doen op familie, vrienden of zorgverleners.

Er is een onderscheid tussen:

  • residentiële zorg: alle bewoners van een erkende residentiële voorziening komen in aanmerking.  De zorgbehoevendheid wordt bewezen aan de hand van een verblijfsattest dat kan afgeleverd worden door de residentiële voorziening waar men verblijft of door het ziekenfonds waarbij men aangesloten is.
  • mantel- en thuiszorg: de zorgbehoevendheid moet bewezen worden met een attest.

Waar aanvragen: bij de zorgkas waarbij u bent aangesloten of bij het OCMW.

Aanvraagformulier: kunt u downloaden van de website van de Vlaamse zorgverzekering.

Voor meer inlichtingen:

Sociale Dienst OCMW
Lies Bruynooghe
's Gravenwinkelstraat 3
8820 Torhout

tel. 050 22 12 33
lies.bruynooghe@torhout.be

Sociaal huis

Aartrijkestraat 11A
8820 Torhout
tel. 050 22 12 33
fax 050 21 70 86
sociaal.huis@torhout.be